Privacy Statement

De Verbinding

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen
Je bezoekt mijn website www.deverbindingdc.nl voor informatie. Bij nadere interesse doe je een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring (deze is ten alle tijden inzichtelijk via mijn website en/of kan worden nagezonden via de E-mail.). De privacyverklaring dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Dat zijn ook waarden die ik wil uitstralen met mijn website (eenvoudig, open, helder, verbindend).

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, worden je persoonsgegevens verwerkt: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, evt. bedrijfsnaam (de bedrijfsnaam valt niet onder persoonsgegevens) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt schriftelijk vastgelegd indien relevant.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
E.boekhouden: hierin worden je NAW-gegevens opgeslagen ten behoeve van de facturatie via mail of via post.
E-mail: mailverkeer naar en van derden via een versleutelde SSL-verbinding.
Belastingadviseur/accountant: vanwege inzage in facturen met adresgegeven.
Websitehoster: voor opslag van gegevens uit contactformulier.

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the Cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het project. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Na de bepaalde termijn van bewaren worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Toestemming
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, gaat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring. Daarmee geef je toestemming en dat is voldoende als verwerkersovereenkomst.

Algemene voorwaarden
Gegevensbescherming: (AVG-wet) Onze algemene voorwaarden zijn aangepast conform de Algemene Verordening

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 Verbinding Dienstverlening & Communicatie
Désiree Dijkstra
info@deverbindingdc.nl
06-20392796

Dienstverlening en coaching

De Verbinding
Pieterslaan 51
8471 CM Wolvega

T. 06 2039 2796
E. info@deverbindingdc.nl