Bekijk hieronder hoe ik verschillende typen organisaties en bedrijven ondersteuning biedt.

Verbindingen

Begeleiden van NHL-Stenden studenten die onderzoeken, in opdracht vanuit de opgave Dagrecreatieve Netwerken. Trafficmanagement, netwerken, aanspreekpunt opdrachten o.a. hogescholen en Toerisme Collectief Friesland. Het in kaart brengen van de wandel-, fiets- en vaarnetwerken met als doel dat in 2028 er voldoende thema’s en verhaallijnen beschikbaar en duidelijk ontsloten zijn die samen een innovatief dagrecreatie aanbod vormen.

Begeleiden van NHL-Stenden studenten die onderzoeken, in opdracht vanuit de opgave Dagrecreatieve Netwerken. Trafficmanagement, netwerken, aanspreekpunt opdrachten o.a. hogescholen en Toerisme Collectief Friesland. Het in kaart brengen van de wandel-, fiets- en vaarnetwerken met als doel dat in 2028 er voldoende thema’s en verhaallijnen beschikbaar en duidelijk ontsloten zijn die samen een innovatief dagrecreatie aanbod vormen.

Webbeheer, contactpersoon, coördineren, organiseren, traffic managen. Ik zie mijzelf als de spil/backbone van de stichting.

Webbeheer, contactpersoon, coördineren, organiseren, traffic managen. Ik zie mijzelf als de spil/backbone van de stichting.

Nieuwsbrief samenstellen, e-mailbeheer, coördineren, traffic managen, voorzitterschap. Het doel is aanjagen van recreatie en toerisme in Weststellingwerf.

Nieuwsbrief samenstellen, e-mailbeheer, coördineren, traffic managen, voorzitterschap. Het doel is aanjagen van recreatie en toerisme in Weststellingwerf.

Website beheer, social media, e-mailbeheer, lidmaatschap facturering, coördineren, organiseren, trafficmanagement. Verder ben ik op vrijwillige basis toegetreden als secretaris van het bestuur, de communicatiecommissie en ondernemersfestival commissie.

Website beheer, social media, e-mailbeheer, lidmaatschap facturering, coördineren, organiseren, trafficmanagement. Verder ben ik op vrijwillige basis toegetreden als secretaris van het bestuur, de communicatiecommissie en ondernemersfestival commissie.

Websitebeheer ondernemeninweststellingwerf.nl, social media beheer.

Websitebeheer ondernemeninweststellingwerf.nl, social media beheer.

Parkmanagement, website beheer ondernemeninweststellingwerf.nl SPBW, social media beheer. Verder ben ik aanwezig bij bestuurs- en veiligheidsoverleggen met politie, brandweer, gemeente, G4s voor de verbinding met Stiekm Trots.

Parkmanagement, website beheer ondernemeninweststellingwerf.nl SPBW, social media beheer. Verder ben ik aanwezig bij bestuurs- en veiligheidsoverleggen met politie, brandweer, gemeente, G4s voor de verbinding met Stiekm Trots.

Secretariële werkzaamheden zoals e-mail, telefoon, administratie, offertes maken, nabellen, voorraadbeheer.

Secretariële werkzaamheden zoals e-mail, telefoon, administratie, offertes maken, nabellen, voorraadbeheer.